Hazar Gölü ve Dicle Nehri Yukarı Havzasında Yeni Bir Squalius Türünün Tanımlanması (Teleostei: Leuciscidae)


TURAN D.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.7, no.3, pp.336-340, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier