The Analysis of Capital Structure of SMEs Registered Under the ISE: 1997-2004


Creative Commons License

Korkmaz T., Albayrak A. S., Abdülmecit K.

İktisat İşletme ve Finans, vol.22, no.253, pp.79-96, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 253
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: İktisat İşletme ve Finans
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.79-96
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The main objective of this paper is to determine the most important factors that influence capital structure of small and medium sized enterprises (SMEs) in constituting their capital structure policy. For those SMEs operating in the manufacturing industry, and whose shares are trated in the Istanbul Stock Exchange (ISE), this study, via aplications of appropriate regression method, searches for the relationship between the capital structure and  the firm size, profitability, growth, business risk, non-debt tax shield and tax effect factors. Given the high degree of multicolinearity of the predictive variables, stepwise regression method is applied in order to get more reliable and sigficant estimates. The empirical results of this research show that the most important factors that influence the capital structures of SMEs are profitability, business risk and non-debt tax shield.

Bu çalışmanın temel amacı, sermaye yapısı politikası oluşturmak için KOBİ’lerde sermaye yapısını etkileyen en önemli faktörleri belirlemektir. Araştırmada hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB’de) işlem gören ve imalât sektöründe yer alan KOBİ niteliğindeki firmaların sermaye yapıları ile sermaye yapılarını etkileyen faktörlerden firma büyüklüğü, karlılık, büyüme, işletme riski, borç dışı vergi kalkanı ve vergi etkisi arasındaki ilişki uygun olan regresyon yöntemiyle araştırılmaktadır. Araştırmada, bağımsız değişkenler arasındaki anlamlı çoklu doğrusal bağlantı problemine dayanarak adımsal (stepwise) regresyon yöntemi uygulanmıştır. Araştırmayla elde edilen ampirik bulgulara göre KOBİ’lerin sermaye yapısını etkileyen en önemli faktörlerin sırasıyla karlılık, işletme riski ve borç dışı vergi kalkanı göstergeleri olduğu görülmüştür.