PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ


OKAN T., DEMİR H., BOSTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)