Comparison of Antibiotic Resistance of Bacteria Isolated from Different Aquatic Systems


Güngör N., İpek Z. Z., Er A., Kayış Ş.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.1, pp.25-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iki farklı sucul sistemde (deniz ve tatlı su) bazı balıklardan izole edilen bakterilerde antibiyotik dirençliliği karşılaştırılmıştır. Rize kıyılarında, denizel ortamdan örneklenen, denizatı (Hippocampus guttulatus), mezgit (Merlangius merlangus), levrek (Dicentrarchus labrax), istavrit (Trachurus mediterraneus), palamut (Sarda sarda), gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve karides (Philocheras trispinosus) olmak üzere 7 farklı konaktan toplamda 15 bakteri izolatı kullanılmıştır. Tatlı su örnekleri olarak ise Artvin ilinde yer alan Deriner Baraj Gölü’nde, 6 farklı sazan türlerinden izole edilen toplam 32 adet bakteri izolatı kullanılmıştır. İzolatların, Ampisilin (AM10μg), Gentamisin (CN10μg), Oksitetrasiklin (T30μg), Amoksisilin- Klavulanik Asit (AMC10μg), Enrofloksasin (ENR5μg), Trimetoprim/Sulfametoksazol (SXT25μg), Florfenikol (FFC30μg), Sulfametoksazol (SMZ25μg), Eritromisin (E15μg) olmak kaydıyla 9 farklı antibiyotiğe karşı dirençlilik durumları disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. İzolatlar içerisinde Aeromonas ve Pseudomonas cinsi bakterilerin ayrıca antibiyotik dirençliliği incelenmiştir (MAR). Farklı sucul sistemlerden izole edilen bakterilerin çoğul antibiyotik direnç indeksleri irdelendiğinde, tüm sistemlerde MAR indeksi eşik değer olan 0,2’den yüksek kaydedilmiştir. Denizel kökenli izolatlar, Ampisilin ve Enrofloksasin dışındaki tüm antibiyotiklere karşı dirençli bulunmuştur