Kinematic and Dynamic Analysis of a 5.7mm Semi-Automatic Gun


Şahin Ö. S., Erdem A. F., Akgünoğlu A., Uzun M.

III. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.207-210

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kırıkkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.207-210
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, kinematic and dynamic analyses of a 5.7 mm semi-automatic pistol were performed. From the point of view of simulation of the mechanical system, the gun is a difficult issue. The mechanism of the gun does not consist of joints, gears, or bearings, such as an ordinary machine or mechanism. In general terms, we can think that its operation is similar to high element pairs such as cam mechanisms. Many of the pairs of elements transmit motion and energy through the surfaces on which they come into contact with each other. Therefore, while defining the interactions of the elements with each other, many contact relationships have been established along with the ideal connections. In this study, a fully functional virtual prototype of a semi-automatic gun at the design stage was created using the MSC ADAMS package program. Thus, a single complete model sufficient to simulate the operating dynamics of the gun and seek answers to questions about operating conditions, cycle time and performance has been established. It has been understood that the correct design and modeling of these contact relationships is of great importance in the correct operation of the gun. Friction has been observed to dramatically affect the cycle time.

Bu çalışmada, 5.7 mm yarı otomatik bir tabancanın kinematik ve dinamik analizleri yapılmıştır. Mekanik sistemin simülasyonu açısından tabanca zor bir konudur.  Tabanca mekanizması, alışıldık bir makine veya mekanizma gibi mafsallar, dişliler veya yataklardan oluşmaz. Genel anlamda, çalışmasının kam mekanizmaları gibi yüksek eleman çiftlerine benzediğini düşünebiliriz. Eleman çiftlerinin birçoğu, hareketi ve enerjiyi, birbirlerine temas ettikleri yüzeyler vasıtasıyla iletirler. Bu yüzden elemanların birbirleri ile etkileşimleri tanımlanırken ideal bağlantılarla beraber çok sayıda temas ilişkisi de kurulmuştur. Bu çalışmada, tasarım aşamasındaki bir yarı-otomatik tabancanın MSC ADAMS paket programı kullanılarak tam fonksiyonlu bir sanal prototipi oluşturulmuştur. Böylece, tabancanın çalışma dinamiğinin simüle edilebileceği, çalışma şartları, çevrim zamanı ve performansı ile ilgili soruların cevaplarının aranabileceği, yeterli tek bir tam model kurulmuştur. Bu temas ilişkilerinin doğru bir biçimde tasarlanıp modellenmesinin, tabancanın doğru çalışmasında büyük önem taşıdığı anlaşılmıştır. Sürtünmelerin çevrim zamanını çarpıcı bir biçimde etkilediği görülmüştür.