İnsani Erdemleri Yüceltmek İçin Sosyal Hizmet


Creative Commons License

KARATAŞ Z.

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış, vol.1, no.1, pp.100-122, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış
  • Page Numbers: pp.100-122
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Disciplines which try to understand and explain human behavior have generally discussed the aspects of humans and societies regarded as insufficient, weak, and problematical. Today, this perspective named medical approach still exists. Also, international criteria used to diagnose and classify psychological disorders and illnesses have been identified to find the bad sides of human beings. However, an answer for the question “what aspects of humanity are good?” has not been sought. Similarly, the discipline of social work focuses on social dysfunctions of individuals and efforts to help them recover from these dysfunctions. In other words, it offers service models to neutralize individuals in the negative direction and partially succeeds. Nonetheless, humans, who have a spiritual dimension, cannot survive if this dimension is not strengthened. Therefore, humans’ basic virtues and powers should be supported and developed. The present study discusses how to deal with humanitarian virtues in social work practices. In the study, the effect of four major virtues which are forgiveness, helpfulness, gratitude, and modesty on humans’ social functioning is evaluated.

Social services are provided taking into consideration human rights and the principle of social justice. Social work specialists use their emancipation and social change skills to save and elevate human dignity while working with their clients. Approaches which bring forward ideas related to human behavior discuss several dimensions of human beings and mostly neglect the dimension of spiritual virtues. Virtues, which make life valuable to live, will add a different dimension to the reinforcement approach in the discipline of social service. Besides meeting basic needs of the individuals who have psychosocial and financial problems, it is necessary to support and improve their good sides. The aim of this study is to form a basis for the practices which will help at-risk people with low self-esteem and self-worth to lead a functional life again.

İnsan davranışını anlamaya ve açıklamaya çalışan disiplinler genellikle insanın ve toplumun hastalıklı, sorunlu ve yetersiz yönleri üzerinde daha çok durmuşlardır. Medikal yaklaşım olarak adlandırılan bu bakış açısı günümüzde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ruhsal bozuklukların ve hastalıkların teşhis ve tasnifinde kullanılan uluslararası ölçütler de insanda yanlış olanı bulmaya yönelik düzenlenmiş olup “insanda doğru olan nedir?” sorusuna yer vermemiştir. Sosyal hizmet disiplini de bireyin sosyal işlevsizlikleri üzerine yoğunlaşarak iyileştirme çabalarına ağırlık vermiştir. Matematiksel ifadeyle; hayat doğrusu üzerinde negatif yönde olan insanı nötrleştirmek için hizmet modelleri sunmuş ve bunda da kısmen başarılı olmuştur. Ancak insan manevi boyutu olan bir varlık olduğu için bu boyutu güçlendirilmeden uzun süre nötr kalarak yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle insanın temel erdem ve güçlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın temelini sosyal hizmet uygulamalarında insani erdemlerin nasıl ele alınması gerektiği konusu oluşturmaktadır. Affedicilik, yardımseverlik, şükür ve alçakgönüllülük gibi dört temel erdemin insanın sosyal işlevselliği üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. 

Sosyal hizmet uygulamaları, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri temel alınarak yerine getirilir. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıları ile çalışırken insan onurunu koruma ve yüceltme adına insan davranışlarına ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve değer temelinden hareketle özgürleştirme ve sosyal değişim becerilerini ortaya koyarlar. İnsan davranışına dair fikirler ortaya koyan yaklaşımlar insanı bir kaç boyutuyla ele alarak tanımlamış, çoğu zaman insanın manevi erdemler boyutunu ihmal etmişlerdir. Hayatı yaşamaya değer kılan erdemler insanda iyi olana vurgu yapması bakımından, sosyal hizmet disiplininde güçlendirme yaklaşımına farklı bir boyut kazandıracaktır. Psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele eden insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında iyi olan yönlerinin desteklenip geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bildirinin temel amacı; sorunları nedeniyle benlik saygısı ve kendilik değeri düşük olan risk grubu bireylerin insani erdemlerinin geliştirilmesi sayesinde yeniden işlevsel bir yaşama kavuşmalarına yardımcı olacak uygulamalara zemin hazırlamaktır.