Molecular Characterization of Popcorn Inbred Lines by Using SSR Primers


ÖZTÜRK A., SADE B., SOYLU S., ERDAL Ş., BOYACI H. F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.570-577, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, 35 popcorn inbred lines that belong to West Akdeniz Agricultural Research Institute (BATEM) and Black Sea Agricultural Research Institute (KTAE) were subjected to molecular analysis. 21 SSR primers were used to determine genetic distances among genotypes for molecular characterization. According to the unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) cluster analysis, popcorn inbred lines were divided in to 2 main and 5 sub-clusters. Similarity coefficient was changed between 0.44 and 0.95 among inbred lines. The nearest genetic similarity was detected between 9 and 28 number. On the other hand, 1 and 9 numbered lines were found to be the most distant relatives. The results of the study revealed a genetic variation in the popcorn inbred lines that belong to West Mediterranean Agricultural Research Institute and Black Sea Agricultural Research Institute.
Çalışmada; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne (KTAE) ait 35 adet kendilenmiş cin mısır hattı moleküler analize tabi tutulmuştur. Moleküler karakterizasyon için 21 adet SSR primeri kullanılmış ve hatlar arasındaki genetik uzaklıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; kümeleme analizi ile elde edilen dendograma göre cin mısır hatları 2 ana ve 5 alt gruba ayrılmıştır. Çalışmada kullanılan hatlar 0.44 ile 0.95 aralığında benzerlik göstermişlerdir. Çalışmada kullanılan hatlardan 9 ve 28 nolu hatlar yakın akraba bulunur iken, 1 ve 23 nolu hatların uzak akraba bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre BATEM ve KTAE ait kendilenmiş cin mısır hatları arasında genetik olarak bir varyasyonun olduğu tespit edilmiştir.