Karadeniz Alabalığında Salmo trutta labrax Smoltlaşma


KURTOĞLU İ. Z., AKSUNGUR M., ÇAKMAK E., FİRİDİN Ş., AKSUNGUR N., ÇAVDAR Y., ...More

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, Turkey, 1 - 04 July 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes