Celâlüddin es-Suyûtî ve Merâsidü’l-metâli fî tenâsübi’l-mekati ve’l-metâli İsimli Eseri (Tahkik ve Tercümesi)


Mollaibrahimoğlu S.

Dernekpazarı Köyleri Vakfı Yayını, İstanbul, 1994

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 1994
  • Publisher: Dernekpazarı Köyleri Vakfı Yayını
  • City: İstanbul
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes