Prenatal dönemde uygulanan 900 megahertz elektromanyetik alanın yavru sıçan dalak ve timus morfolojisi üzerine etkisi.


Hancı H., TOPAL SUZAN Z. , Türedi S., Kaya H., Ersöz Ş., Odacı E.

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology, Samsun, Turkey, 17 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey