Prenatal dönemde uygulanan 900 megahertz elektromanyetik alanın yavru sıçan dalak ve timus morfolojisi üzerine etkisi.


Hancı H., TOPAL SUZAN Z., Türedi S., Kaya H., Ersöz Ş., Odacı E.

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology, Samsun, Turkey, 17 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes