Infected concha bullosa mimicking a malignant lesion on F-18-FDG PET/CT


Gungor S., Asa S., Ozgur A., Aras M., Dede F.

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, vol.35, no.4, pp.270-271, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier