Relationship Between Hospitalization Parameters and Mortality of Patients Followed in the Internal Intensive Care Unit


Kılıçtaş B., Konur K., Ayaz T.

3. Uluslararası & 7. Ulusal İlaç Ve Tedavi Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 21 - 25 September 2022, pp.334-341

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.334-341
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların büyük çoğunluğu çoklu organ yetmezliği olan ve çeşitli ciddi tıbbi durumlar için takip edilen karmaşık hastalar olarak sınıflandırılabilir. Bu hasta popülasyonunda mortalite tahmin modelleri, sağlık Kaynaklarının verimli kullanılması ve prognoza yön vermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Faktörlerin mortalite üzerindeki etkilerinin ve önceki tahmin modellerinde kullanılmayan parametrelerin katkısının daha iyi açıklığa kavuşturulması, gelecekteki mortalite tahmin modelleri için yol gösterici olabilir. Bu amaçla, yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların yatış parametrelerinin mortalite üzerine etkisi ve etkileyen faktörlerin tahmin modellerine katkı sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmıştır.