Halk Oyunları Antrenörlerinin Çalışma Ortamlarındaki İş Doyum Düzeylerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi Muğla İli Örneği


HACICAFEROĞLU S. , SELÇUK M. H.

12th International Sport Sciences Congress, 12 - 14 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper