Yetiştirme Tekniğinin ve Hasat Periyodunun Kudret Narında (Momordica charantia L.) Bazı Meyve ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi


Şavşatlı Y., Seyis F., Akbulut M., Çatal M. İ., Bakoğlu N.

4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 19 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This research was carried out in 2015 in Pazar/Rize to determine the effects of pruning and topping applied as growing technique in the bitter melon plant (Momordica charantia L.) on fruit and seed traits depending on the harvest period of the plants. The trial was established by transplanting the plants grown in the greenhouse to field. Pruning (control, 0 branche, 2 branches and 4 branches leaved by pruning) and topping (control and topping) were applied respectively when the plants reached enough height. In this study, depending on harvest period, fruit length, fruit weight, fruit flesh weight, red seed coat weight, number of seeds per fruit, seed weight per fruit, seed length, seed width, seed depth, water-soluble dry matter content and titratable acidity values were determined. In the research, the effect of topping only on fruit length was significant (P <0.05) while the effect of number of branches leaved by pruning did not have statistical significance on the traits examined. However, the effect of harvest period on fruit length, fruit weight, fruit flesh weight and red seed coat weight was very important (P <0.01). Considering seed traits, the effect of harvest period on seed length was significant (P <0.05) while its effect on seed width was very significant (P <0.01). In the light of the research results, it was found that more qualified product can be obtained in the 2nd harvest period than the others especially in terms of fruit length and fruit weight.

Keywords: Harvest period, fruit, Momordica charantia, seed

Bu araştırma, kudret narı (Momordica charantia L.) bitkisinde yetiştirme tekniği olarak uygulanan budama ve tepe alımının, bitkilerin hasat periyoduna bağlı olarak meyve ve tohum özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla Pazar/Rize koşullarında 2015 yılında yürütülmüştür. Serada yetiştirilen kudret narı fidelerinin tarlaya fidelenmesiyle deneme tesis edilmiştir. Bitkiler yeterli boya ulaştığında sırasıyla budama (kontrol, 0 dal, 2 dal ve 4 dal bırakma) ve tepe alımı (kontrol ve tepe alımı) uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada hasat periyoduna bağlı olarak meyve uzunluğu, meyve ağırlığı, meyve eti ağırlığı, meyvede kırmızı tohum örtüsü ağırlığı, meyvede tohum sayısı, meyvede tohum ağırlığı, tohum uzunluğu, tohum genişliği, tohum derinliği, meyvede suda çözünen kuru madde oranı ve titre edilebilir asitlik değerleri tespit edilmiştir. Araştırmada, tepe alımının sadece meyve uzunluğuna etkisi önemli (P<0.05) çıkarken; budama ile bırakılan dal sayısının incelenen özellikler üzerinde istatistiki anlamda bir etkisi olmamıştır. Bununla birlikte, hasat periyodunun meyve uzunluğu, meyve ağırlığı, meyve eti ağırlığı ve tohumu saran kırmızı örtü ağırlığına etkisi çok önemli (P<0.01) çıkmıştır. Tohum özellikleri dikkate alındığında, hasat periyodunun tohum uzunluğuna etkisi önemli (P<0.05), tohum genişliğine etkisi ise çok önemli (P<0.01) çıkmıştır. Araştırma sonuçları ışığında, özellikle meyve uzunluğu ve meyve ağırlığı bakımından 2. hasat periyodunda diğerlerine göre daha nitelikli ürün elde edilebileceği tespit edilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Hasat periyodu, Meyve, Momordica charantia, Tohum