Pandemi Süresinde Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeyi ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki


Pehlivan Köksal Z., Altay G., Yılmaz Yavuz A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.16, no.1, 2023 (Peer-Reviewed Journal)