Ağır Metaller ile Kirlenmiş Toprağın İyileştirilmesinde Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash) ve Solucanların Kullanılması,


CINDIK AKINCI Y., DEMİREL Ö., YÜKSEK T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2016 (Peer-Reviewed Journal)