POST MENAPOZAL KADINLARDA METABOLİK SENDROMUN AŞIRI AKTİFMESANE SEMPTOMLARI ÜZERİNE ETKİSİ


Horsanalı M. O. , DİL E.

7. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text