Seküler Dünyaya Hikmetli Cevap TAHA ABDURRAHMAN’IN FELSEFESİ


Köktaş Y.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ragbet Yayınları
  • City: İstanbul
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Taha Abdurrahman İslam dünyasının tek filizofudur dense yeridir. Bu ifade ilk bakışta yadırganabilir veya abartı kabul edilebilir. Taha, tam bir filozoftur. Bütüncül bir bakış açısına ve sisteme sahiptir. Sistemci filozof demek mümkündür. İnsan, bilgi, yaşam ve varoluşa dair neredeyse her şey hakkında söz etmiştir. Gelenek taraftarıdır, ama gelenekçi değildir. Geleneğe yönelttiği ciddi eleştirileri de vardır. Ayrıca belirtmeliyiz ki, onun gelenek taraftarlığı –detaylı göreceğimiz gibi- “desteklenmiş akıl” taraftarlığıdır, ahlak ve amel taraftarlığıdır. En önemli görüşü “desteklenmiş akıl” dediği ahlak ve ameli modern bilimsel yöntemlere karşı bir alternatif olarak ortaya koymasıdır. Bir diğer önemli görüşü modernitenin ruhu-modernitenin gerçekliği (uygulaması) ayırımıdır. Hallaq tarafından eleştirilse dahi özgün bir yaklaşımdır. Bu görüşüyle Taha modern dünya ile iletişim kurmanın ve oraya katılmanın yollarını aramış, ayrıca uygulama itibariyle tek bir modernitenin değil, modernitelerin olabileceğini ortaya koymuştur.