KİTĀBU EVSĀFI MESĀCİDİ'Ş-ŞERİFE’DEKİ MENTAL FİİLLERÜZERİNE BİR İNCELEME


Ekşioğlu S., Karadağ F. N.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi TÜRKDED, vol.2, no.2, pp.94-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal)