Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasının Beta Galaktozidaz Enzim Aktivitesine Etkileri


TURGUT GENÇ T., ÇELİK T.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi.3-7 Eylül 2012, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey