Harcama-Vergi Geliri Hipotezi: Türkiye Örneği


OLTULULAR S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal)