COVID-19 Pandemi Sürecinde Yenidoğanlarda Güvenli Maternal Bağlanma ve Emzirme


Altay G., Arıkan D.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.993-999, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çin’de başlayarak kısa sürede tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 etkeni her yaş dönemini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu süreçte COVID19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sosyal mesafe önlemleri özellikle yenidoğanlar ve anneleri için güvenli maternal bağlanma ve emzirme açısından güçlüklere neden olmaktadır. Maternal bağlanma ve emzirme yenidoğan döneminde olumlu etkilerinin başladığı ve uzun vadede yetişkinlik döneminde de bu etkilerin devam ettiği çok önemli uygulamalardır. Erken dönemde başlatılan anne-bebek etkileşimi ile emzirme süreci de olumlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Fakat pandemi sürecinden kaynaklı hem maternal bağlanma hem de emzirme sürecinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası sağlık kuruluşları COVID-19 sürecinde emzirmenin kesintiye uğramamasını ve anne ile bebeğin bu süreçte birbirinden ayrılmaması gerektiğini belirtmektedir. Bu süreçte sağlık personellerinin güncel bilgilere doğru kaynaktan ulaşarak güvenli maternal bağlanmayı ve emzirmeyi sürdürmeleri önerilmektedir. Bu derlemede COVID-19 pandemi sürecinde yenidoğanlarda güvenli maternal bağlanma ve emzirme ilkeleri güncel kılavuzlar doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Emzirme, Maternal Bağlanma, Yenidoğan.