The Effect Of Robot-Assisted Gait Training On Walking And Balance In Patients With Friedreich's Ataxia: Case Report


Creative Commons License

Yılmaz H.

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.5, no.9, pp.12-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Friedreich ataxia (FA) is a rare, hereditary autosomal recessive inheritance, progressive neurodegenerative disease, and its incidence in the community is approximately 1 / 50,000. The disease usually has neuropathological symptoms such as progressive ataxia, muscle weakness, and loss of reflex in the lower extremity, and associated loss of gait and balance. Although some medical drugs are used to prevent the development of FA today, there is no fully developed treatment option. Physical therapy is the only treatment option for the suppression of symptomatic effects that occur in patients and thus to make the person more independent. Our patient was a 15-year-old male patient diagnosed with FA 6 years ago. The aim of this study is to investigate the contribution of robot-assisted walking training (RDI), which is applied in addition to traditional physical therapy methods, to the functionality of the patient. Key words: Friedreich's Ataxia, robot-assisted gait training, walking, balance

ÖZET Friedreich ataksisi (FA) nadir görülen, herediter otozomal resesif kalıtımlı, progresif nörodejeneratif bir hastalık olup toplumda yaklaşık olarak görülme sıklığı 1/50.000’dir. Hastalık da genellikle ilerleyici ataksi, kas güçsüzlüğü ve alt ekstremitede refleks kaybı gibi nöropatolojik semptomlar ve bunlara bağlı yürüme ve denge kaybı görülür. Günümüzde FA nın gelişimini engellemeye yönelik bazı medikal ilaçlar kullanılmaktaysa da tam anlamıyla geliştirilmiş bir tedavi seçeneği yoktur. Fizik tedavi, hastalarda ortaya çıkan semptomik etkilerin baskılanması ve böylece kişinin daha bağımsız kalmasına yönelik tek tedavi seçeneğidir. 6 yıl önce FA tanısı konulmuş 15 yaşında ki erkek hasta olgusunu sunmakta ki amacımız geleneksel fizik tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanan robot yardımlı yürüme eğitiminin (RDYE) hastanın fonksiyonelliğine katkısını araştırılmasıdır. Anahtar Sözcükler: Frederic Ataksi, robot destekli yürüme eğitimi, denge