Plant Transplantation Practices: The Case Of Rize


corbaci o. l., EKREN E., USTA Ö.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.3, pp.291-299, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, people seek to quickly obtain the aesthetic and functional features they need when a landscape design is created, thanks to the opportunities provided by rapidly advancing technology. Thanks to transplantation efforts carried out for this purpose, areas that will be landscaped within the city can instantly acquire the appearance they will gain in the long run through seed planting and sapling planting. As part of the study, plant transplantation stages were examined by conducting both plant transplantation with the help of modern methods and machines developed by today's technology and by hand at Rize Ziraat Botanical Garden, Recep Tayyip Erdogan University Zihni Derin Campus, the park area under construction in the Portakallık neighborhood and whose name has not been given yet and Rize Animal Shelter, with the aim of contributing to the sustainability of the areas and increasing their visual values. A total of 8 different species (Betula alba L. (Birch), Chamaerops excelsa Thunb. (Chusan Palm), Citrus sinensis (L.) Osbeck (Orange), Diospyros kaki L.f. (Oriental Persimmon), Lagerstroemia indica L. (Crape Myrtle), Liquidambar styraciflua L. (American Sweetgum Tree), Platanus orientalis L. (Oriental Plane Tree), Tilia tomentosa Moench (Silver Linden) and 34 plants were studied in the application areas. No plant loss or illness was observed after the application. As a result, it has been revealed that plant transplantation applications in Rize have the potential to improve the city’s green areas, and recommendations regarding plantation studies have been developed.
Günümüzde hızla gelişen teknolojinin getirdiği imkânlar ile beraber insanlar bir peyzaj tasarımı yapıldığında ihtiyaç duydukları estetik ve fonksiyonel özelliklere bir an önce kavuşma arzusundadırlar. Bu amaçla yapılan transplantasyon çalışmaları sayesinde kent içinde bitkilendirilecek alanlar, tohum ekimi ve fidan dikimi ile uzun yıllar sonucunda alacağı görünüme bir anda kavuşmaktadır. Çalışma kapsamında Rize Ziraat Botanik Bahçesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü, Portakallık Mahallesi’nde yapımı devam eden ve ismi henüz verilmemiş olan park alanı ile Rize Hayvan Barınağı’nda hem günümüzün modern teknolojisiyle geliştirilen yöntemler ve makineler yardımıyla hem de el ile bitki transplantasyonu çalışmaları yapılarak buradaki bitkilerin transplantasyon aşamaları incelenmiş ve alanların sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak görsel değerlerinin artırılması amaçlanmıştır. Uygulama alanlarında toplam 8 farklı tür Betula alba L. (Huş), Chamaerops excelsa Thunb. (Tüylü Palmiye), Citrus sinensis (L.) Osbeck (Portakal ağacı), Diospyros kaki L.f. (Trabzon Hurması), Lagerstroemia indica L. (Oya Ağacı), Liquidambar styraciflua L. (Amerikan Sığla Ağacı), Platanus orientalis L. (Doğu Çınarı), Tilia tomentosa Moench (Gümüşi Ihlamur) ve 34 adet bitki üzerinde çalışılmıştır. Uygulama sonrasında herhangi bir bitki kaybı ve hastalanması görülmemiştir. Sonuç olarak, Rize kentindeki bitki transplantasyon uygulamalarının şehrin yeşil alanlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğu ortaya konarak plantasyon çalışmaları ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.