TAX INCENTIVE FOR SLOW CITIES: THE INCOME EXEMPTION FOR YOUNG ENTREPRENEURS(TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHİRLERİNE VERGİ TEŞVİKİ: GENÇ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK KAZANÇ İSTİSNASI)


Creative Commons License

ÇOLAK E., ACUNER S.

II. International Sustainable Tourism Congress, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, vol.1, pp.498-506

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.498-506
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Slow city philosophy and sustainable tourism are two related concepts. Calmness in cities is considered as the most important result of the efforts made to simplify the life. This movement which has become a network of 236 cities from 30 countries accepts the settlements to the network on condition that they complete a certain number of criteria and make application. A total of 15 settlements from Turkey have been accepted to the network. There are currently some supportive sentences in Turkish Tax Law considering the criteria of slow cities. One of these is “The Income Exemption for Young Entrepreneurs” which will make significant contribution to the fulfillment of the criterion of “The Employment Situation of Rising Generation”. In this respect, the present study attempts to explain the tax concession regarding the slow cities through systematic literature review and grammatical interpretation of law enforcements.

Sakin şehir felsefesiyle sürdürülebilir turizm ilişkilendirilmiş kavramlardır. Şehirdeki sakinliğin, yaşamın kolaylaşması yönündeki çabaların en önemli sonucu olduğu kabul edilmektedir. Bugün 30 ülkeden 236 şehirli bir ağa dönüşen hareket, kriterlerinden bir kısmının sağlanması sonrasında başvuruda bulunan yerleşim yerlerini ağa kabul etmektedir. Türkiye’den ağa 15 yerleşim yeri dâhil olmuştur. Sakin şehir kriterlerinin sağlanması adına Türk Vergi Kanunlarında hali hazırda bazı destekleyici hükümler yer almaktadır. Bunlardan biri; “Genç Neslin İstihdam Durumu” adlı kriterin sağlanmasında önemli katkı sağlayacak “Genç Girişimcilere Yönelik Kazanç İstisnası”dır. Bu çalışmayla sakin şehirler, adı geçen vergi kolaylığı yönünden, sistematik literatür taraması yönteminin kullanılması ve kanun hükümlerinin lafzi yöntemle yorumlanması suretiyle açıklığa kavuşturulmuştur.