Yaşam Tarzı İle Perakende Markası Tercihi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E., ÇAKIROĞLU K. I.

18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kars, Turkey, 19 - 22 June 2013, vol.18, no.1, pp.135-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 18
  • City: Kars
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-144
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to show whether there is a correlation between consumers’ life styles and their brand preferences when shopping. While the effects of demographic factors on the preference of store brand, and consumer attitudes towards store brands has examined intensively in the literature, absance of any study in the literature on the relation between lifestyle and brand preference in retail store constitutes the originating point of this study. Convenience sampling has conducted and survey method was used to reach the data collection of the study. By considering the results of the study, it can be argued that retailers should be aware of consumers’ lifestyles in order to be more preffered than national brands.

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin perakende noktasında tercih etmiş oldukları markalar ile yaşam tarzları arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Literatürde perakende markası tercihi üzerinde demografik faktörler incelenmiş, perakende markasına yönelik tüketici tutumları yoğun bir şekilde ele alınmışken, yaşam tarzı ile perakende noktasında marka tercihi ilişkisine dair bir boşluğa rastlanması çalışmanın temel çıkış noktası olmuştur. Çalışma için veri kolayda örneklem yöntemiyle Rize İli’nde yer alan BİM, Carrefour, A-101 perakende mağazalarından alışveriş yapan tüketicilerle yüzyüze anket yapılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan üç yaşam tarzı ile marka tercihleri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. Perakendecilerin kendi markalarının ulusal markalara nazaran daha fazla tercih edilebilmesi için yaşam tarzlarının farkında olmaları gerekmektedir.