The Association between Fear of Covid-19, Mental Health, And Religious Coping: An Empirical Research among Vulnerable Older Individuals


Hacıkeleşoğlu H., Vural M. E., Geçer H.

ÖNERİ, vol.19, no.61, pp.26-49, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 61
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.14783/maruoneri.1352438
  • Journal Name: ÖNERİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-49
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, salgın ile başa çıkma sürecinde dinin rolüne odaklanarak yaşlı bireylerden müteşekkil bir örneklem üzerinde Covid-19 korkusu, depresyon, anksiyete, stres ve dini başa çıkma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırmada temel değişkenler arasında meydana gelen korelasyonel ilişki, tarama metoduyla yapılan nicel bir araştırma deseninde irdelenmiştir. Diğer taraftan araştırma grubunun bazı sosyo- demografik özellikleri ile Covid-19 korkusu arasındaki farklılaşmalar, araştırmanın amaçları kapsamında ele alınmıştır. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan, tesadüfi yöntemle seçilen 60 yaş üzeri 398 yaşlı birey ile gerçekleştirilen araştırmada ilgili değişkenler arasındaki farklılaşmalar tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, kronik hastalığa sahip olan ve Covid-19 sebebiyle yakınını kaybeden bireylerin Covid-19 korku düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmada Covid-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında; ayrıca Covid-19 korkusu ile olumsuz dini başa çıkma arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Diğer taraftan depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ile olumsuz dini başa çıkma arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle olumsuz ruh sağlığı göstergelerinin daha çok olumsuz dini başa çıkma stilleri ile ilişkili olduğu ifade edilebilir.