Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Dinç E., KARAKAYA A.

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.27, pp.21-50, 2014 (Peer-Reviewed Journal)