AB Ülkelerinde Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Kamusal Politikalar Açısından Bir Değerlendirme


Tekdemir N., Çakmakoğlu D.

23. Kamu Yönetimi Forumu, Kırıkkale, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.420-422

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırıkkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.420-422
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

2015 yılında ortaya çıkan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH); Birleşmiş Milletler üye devletlerince 2030 yılına kadar insanlığın barış ve refah içinde yaşamasını sağlamayı amaçlayan evrensel bir eylem çağrısıdır. Dijital dönüşüm ise süreç içerisinde sürdürülebilir kalkınmanın hem bir amacı hemde diğer amaçlara ulaşmada önemli bir kaynağıdır. Fakat dijital dönüşümde yaşanan gelişmeler sürdürülebilir kalkınma üzerinde bazen olumlu bazen de olumsuz olmak üzere iki yönlü bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu yüzden sürdürülebilir kalkınma sürecinde devletten beklenen sadece zorunlu kamu hizmeti sunan bir varlık olmanın ötesinde bireylerin ekonomik ve sosyal imkânlara ulaşmada fırsat eşitliğine sahip olmasına olanak sunan, ekonomik büyümenin beraberinde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek vatandaşlarına ve gelecek nesillere asgari bir yaşam standardını sağlayan bir sistem inşa etmesidir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada; 2017-2021 yıllarında 27 AB üye devleti için dijital dönüşümü temsilen Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi’ nin (DESI), akabinde ise toplamları DESI’ yi oluşturan göstergelerin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi Covid-19 pandemisinin yansımaları da dikkate alınarak dinamik panel veri analiziyle tahmin edilmiştir. Analiz sonuçları; DESI’ nin SKH’ ni anlamlı ve pozitif yönlü etkilediğini ancak Covid-19 döneminde bu etkinin tersine döndüğünü göstermektedir. Bu çerçevede çalışmadan elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak dijital dönüşümün sürüdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu yansımaları olabilmesini destekleyecek kamusal politikala önerilerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Kamusal Politikalar JEL Kodları: M15, Q01, Z18