Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Çekim Modeli İle Bir İnceleme


Creative Commons License

Ayran Cihan K., Sandalcılar A. R.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.8, no.2, pp.143-163, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.20979/ueyd.1075275
  • Journal Name: Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.143-163
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’nin yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) dış ticaret üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla STA’ların ihracat ve ithalat üzerine olan etkileri ürün grupları bazında incelenmiştir. 1991-2019 dönemi için Türkiye’nin STA yapmış olduğu ülkeler içinde ticarette payı en fazla olan 12 ülke çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada uluslararası ticari akımları açıklamak üzere kullanılan yöntemlerden biri olan çekim modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar STA’ların ürün grupları bazında ele alınan ticaret üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan ülkeler arasındaki uzaklığın ticareti azaltıcı bir faktör olarak yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca tahmin edilen modeller sonucunda Türkiye’nin dış ticaretinde çekim modelinin geçerli olduğu ortaya konmuştur.