TÜRKİYE’NİN ABD İLE ATEŞLİ HARP SİLAHLARI VE MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNİN ANALİZİ


SANDALCILAR A. R., HACIİMAMOĞLU T., AYRAN CİHAN K.

Business & Organization Research (BOR) Conference, Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.198-199

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.198-199
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

One of the important concepts which are among the justifications of international trade policy is national security. Goods and services produced by countries' defense industries are important for national security. In this context, Turkey’s Firearms Weapons and materials of Warfare foreign trade with the United States is analyzed in this work. The aim of the study isto reveal the competitive power of the sub-groups of the sector in question. The data used in the analysis were obtained from the official website of Turkey Statistical Institute and they cover the period 2008-2017. These data were classified and applied according to steps 3 and 4 according to International Standard Classification of Trade (SITC) Revision -3. Index values were calculated by the Explicit Comparative Advantage (BAT) method in the study. When Firearms Weapons and Materials of War industry BATTERY index values were examined over the years it is possible to say that Turkey's has a comparative advantage in the relevant sector. However, compared to the previous years of 2017, relatively comparative advantage is observed to be weakened. It can be said that the USA is comparatively superior when it is examined in lower goods groups such as Warfare Weapons, Tanks, Revolver, Pistol, Cutter, Impulse Weapons. Between 2008-2012, Bombs, Torpedo, Mines, Mermi Etc. Harbor Ammunition, Parts, which took part in a disadvantaged position in commodities, Turkey has seized a competitive advantage in the period after 2012. Turkey was able to maintain its comparative advantage for Non-Military Weapons sub groups against the US throughout the whole period of the producer group discussed. In other words, the USA has been at a disadvantage in this group of goods for all years. Finally, in 2008, the United States, which was at a comparative superior position in the subcomponent group of firearms, parts of firearms, could not sustain this competitive advantage. It was reached the conclusion that theUS tended to be in the weakening trend of comparative advantage in 2009, and Turkey got ahead in the related sub groups in terms of the competitive advantage in 2010-2017 years.

Özet

Uluslararası ticaret politikasının gerekçeleri arasında yer alan önemli kavramlardan biri ulusal güvenliktir. Ülkelerin savunma sanayileri tarafından üretilen mal ve hizmetler, ulusal güvenlik için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’nin ABD ile Ateşli Harp Silahları Ve Malzemeleri dış ticareti analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı ele alınan sektörün alt gruplar itibariyle rekabet gücünün ortaya konulmasıdır. Analizde kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi internet sitesinden elde edilmiş olup 2008 - 2017 yıllarını kapsamaktadır. Bu veriler Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırılması (SITC) Revizyon - 3’e göre basamak 3 ve 4’e göre tasnif edilerek uygulamaya konulmuştur. Çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) yöntemi ile endeks değerleri hesaplanmıştır. Ateşli Harp Silahları ve Malzemeleri sektörüne ait AKÜ endeks değerleri ilgili yıllar itibariyle incelendiğinde Türkiye’nin ilgili sektörde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ancak 2017 yılı önceki yıllar ile kıyaslandığında nispeten karşılaştırmalı üstünlüğün zayıfladığı gözlenmektedir. Harp Silahları, Tanklar, Revolver, Tabanca, Kesici, Dürtücü Silahlar gibi daha alt mal grupları bazında bakıldığında ise ABD’nin karşılaştırmalı üstün olduğu söylenebilmektedir. 2008 - 2012 yılları arasında Bombalar, Torpil, Mayın, Mermi Vb. Harp Mühimmatı, Aksamı, Parçası alt mal grubunda dezavantajlı pozisyonda olan Türkiye, 2012 sonrası dönemde rekabet avantajını ele geçirmiştir. Türkiye, Askeri Olmayan Silahlar alt mal grubunda ise ele alınan tüm dönemler boyunca ABD karşısında karşılaştırmalı üstünlüğünü korumayı başarmıştır. Diğer bir ifadeyle ABD, bu mal grubunda tüm yıllar itibariyle dezavantajlı bir konumda yer almıştır. Son olarak 2008 yılında Ateşli Silahların Aksam-Parçaları, Teferruatı alt mal grubunda karşılaştırmalı üstün pozisyonda olan ABD, bu rekabet avantajını sürdürememiştir. 2009 yılında ABD’nin karşılaştırmalı üstünlüğünün zayıflama eğiliminde olduğu, 2010-2017 yılları itibariyle ise Türkiye’nin ilgili alt mal grubunda rekabet avantajı bakımından öne geçtiği sonucuna ulaşılmaktadır.