Community Organization in Higher Education: The Example of Recep Tayyip Erdoğan University International Student Club


Creative Commons License

Güzel B.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.3, pp.1215-1240, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33417/tsh.755297
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1215-1240
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal hizmetin makro düzeydeki uygulama alanını oluşturan toplumla sosyal hizmet; insan hakları, sosyal adalet ve eşitlik gibi evrensel değerleri temel alan, toplum için sosyal refah alanlarında değişiklik yapmayı amaçlayan bir çalışma alanıdır. Toplumla sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan toplum örgütlenmesi, toplum kalkınması, sosyal eylem ve sosyal planlama gibi farklı modeller bulunmaktadır. Bu modeller toplum ya da topluluk içinde hedeflenen ve planlanan değişimin gerçekleştirilmesi için yol gösterici olmaları nedeniyle oldukça önemlidir. Bu çalışmada toplum örgütlenmesi modeli kullanılarak üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının kuruluş, yönetim, organizasyon ve faaliyet süreçlerinin uygulama örneği üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda örnek uygulama olarak 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde kurulan “Uluslararası Öğrenci Topluluğu” ele alınacaktır. Öncelikle toplumla çalışma modelleri ve yaklaşımları incelenecektir. Ardından toplum örgütlenmesi esas alınarak gerçekleştirilen uygulama, literatürde yer alan tekniklere uygun olarak; (1) topluluk pratiğine odaklanma, (2) topluluk üyeleri ile ilişki kurma ve onlarla bir araya gelme, (3) fikirleri değerlendirme ve paylaşma, (4) müdahale planı geliştirme ve uygulama ile (5) değerlendirme süreçleri takip edilerek aktarılacaktır. Bu süreçte Rize ilinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sırasıyla (1) beslenme, (2) ekonomik, (3) giyim ve (4) psikososyal destek başlıkları altında toplanan çeşitli gereksinimleri bulunduğu tespit edilmiştir. Bu gereksinimleri karşılamak üzere hazırlanan müdahale planı çalışmanın sonunda detaylı bir şekilde sunulmaktadır.