Pansitopeni ile Başvuran Bir Hastada Multiple Myeloma ve Brusella Birlikteliği Nadir Bir Olgu


Durmuş A., Beyhan M., KOSTAKOĞLU U. , Bilgehan Y.

41.ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 21 - 24 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey