The Research on Tugboat Qualification I Turkish Eastern Black Sea Ports (Doğu Karadeniz Türk Limanlarındaki Römorkör Yeterllikleri Hakkında Bir Araştırma


Creative Commons License

ÖZTÜRK O. B. B., TURNA İ.

Pilotage/Towage Services and Technologies Congress ‘17, İzmir, Turkey, 27 - 28 October 2017, vol.1, no.1, pp.31-43

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31-43
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The Research On Tugboat Qualifications In Turkish Eastern Black Sea Ports

 

The vehicles used to push and pull all marine vessels floating in the waterway such as ship and barge in all weather conditions are called tugboats. With the increasing number and dimensions of vessels operating in ports the need for more new types of tugboats has emerged. Vessels perform an efficient, safe, and effective handling especially while approaching and leaving the port with the help of tugboats. Tugboats used here must be able to direct and control vessels, otherwise unavoidable accidents will occur.

The aim of this study is to determine if the tugboats in Turkey provide safe maneuvering considering the current inventory of tugboats in our ports. Bollard pull were calculated for the existing tugboats in some ports of Turkey in light of the obtained data and consequently it was seen that there is an inconsistency between our calculations and the bollard pull values of the mentioned tugboats in the class-approved bollard pull certificate. In addition to the three basic calculations used for the measure of the bollard pull of tugboats in literature, another fourth method used by the USCG was applied and this method was determined to be the calculation method giving the closest result to the real value among the equations.

At the end of the study, the inadequacies of towage services in our ports in terms of legal regulations and classification were noticed and it was determined that it is necessary to take precautions in order to eliminate these inadequacies. As a precaution, it was recommended to supply new tugboats to create appropriate maneuvering power. It was concluded that the towage services provided especially for the vessels which stop at the ports where the present study was conducted should be reorganized and improved.

Keywords: Tugboat, Towage, Maneuvering, Bollard Pull, Bollard Pull Calculation

Doğu Karadeniz Türk Limanlarındaki Römorkör Yeterlilikleri Hakkında Bir Araştırma

                                                                  

Gemi ve mavnalar gibi su yolunda yüzen deniz araçlarını tüm hava koşullarında itmekte ve çekmekte kullanılan araçlara römorkör denir. Limanlarda operasyon yapan gemilerin artması ve gemi boyutlarının büyümesiyle yeni tip ve daha fazla sayıda römorkör ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Gemiler özellikle limana yanaşma ve limandan kalkış manevralarında etkin, emniyetli ve verimli bir manevrayı römorkör yardımı ile yapmaktadırlar. Burada kullanılan römorkörler gemiyi yönlendirme ve kontrol etme yetisinde olmalıdır aksi takdirde kaçınılmaz kazalar oluşacaktır. 

Bu çalışmanın amacı limanlarımızın mevcut römorkör envanteri göz önüne alınarak emniyetli manevra sağlayıp sağlamadığını tespit etmektir. Elde edilen veriler ışığında Türkiye’ nin bazı limanlarındaki mevcut römorkörlere dair çekme kuvveti hesapları yapılarak, söz konusu römorkörlerin klas onaylı çekme kuvveti sertifikasında bulunan çekme kuvveti değerleri ile hesaplamalarımız arasında bir tutarsızlık olduğu görülmüştür. Römorkör çekme kuvveti hesaplamalarında literatürde kullanılan üç temel hesabın yanında özellikle USCG tarafından kullanılan bir başka dördüncü yöntem uygulanmış ve bu yöntem denklemler arasında gerçek değere en yakın sonucu veren hesaplama yöntemi olarak tespit edilmiştir.

Sonuç olarak limanlarımızdaki römorkaj hizmetlerinin yasal mevzuat ve klaslama açısından eksiklikleri görülmüş olup, bu konuda eksikliğin giderilmesi adına önlemler alınması gerektiği kanısına varılmıştır. Alınabilecek önlemler için; yeni römorkörler temin ederek uygun manevra gücü oluşturulması tavsiye edilmiştir. Özellikle çalışmamızın yapıldığı limanlara uğrak yapan gemilere yönelik temin edilen römorkaj hizmetinin yenilenmesi ve geliştirilmesi sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Römorkör, Römorkaj, Manevra,  Çekme Kuvveti, Çekme Kuvveti Hesabı