Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığında Klinik Seyir


Beyazal Polat H., Konur K.

in: Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı - 2024, Prof. Dr. Tayyibe SALER, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.20-23, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.20-23
  • Editors: Prof. Dr. Tayyibe SALER, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (ADYKH) alkol tüketimi ile ilişkisiz olarak karaciğerde aşırı yağlanmanın neden olduğu geniş spektrumlu klinik bir antitedir. ADYKH, alkol dışı yağlı karaciğer (ADYK) ve alkol dışı steatohepatit (ADSH) olarak alt bölümlere ayrılarak incelenebilir. ADHS zemininde ileri derecede fibrozis gelişebilir ve bu durum siroza neden olabilir. ADYKH’nın bir başka olası sonucu ise karaciğer kanseridir. ADYKH’nın erken tespit edilmesi önem taşımaktadır. ADYKH yavaş seyirli bir hastalıktır. ADYKH bir karaciğer hastalığı olmasına karşın tek başına karaciğer ile sınırlı değildir. Birçok karaciğer dışı komorbiditeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. ADYKH’da tüm sebeplere bağlı mortalite genel popülasyona göre artmıştır. Bu hastalarda mortalitenin önde gelen nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Hepatik ve ekstrahepatik mekanizmalar aydınlatıldıkça hastalığa dair daha etkili yöntemler oluşturulması hedeflenmektedir. Anah tar Ke li me ler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı; yağlı karaciğer; karaciğer sirozu; karaciğer neoplazileri