Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(p-Karboksilfenil)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On Türevi Bileşiklerin Asitlik Sabitlerinin Spektrofotometrik Yöntem İle İncelenmesi


İSLAMOĞLU F. , AKSU İ., ÖZİL M. , AKYÜZ TURUMTAY E. , MENTEŞE E. , EKİNCİ A. P. , ...More

V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 21 - 25 June 2010, pp.212

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212