Tax Awareness and Tax Perception: An Application on Recep Tayyıp Erdoğan University Faculty of Economics and Administrative Sciences Students


Yanık A., Doğan E.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.44, pp.1-24, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli gelir kaynağını vergiler oluşturur. Vergiler tarih boyunca devlet ve vatandaşlar için zaman zaman anlaşmazlıklara neden olmuş ve bu anlaşmazlıklar vergi isyanı, vergi ödememe gibi sonuçlar doğurmuştur. Bu anlaşmazlıkların çözülebilmesi için öncelikle bireylerde vergi algısı ve bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin vergi algısı ve vergi bilinçlerini tespit etmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise 426 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Çelebi (2016) tarafından kullanılmış olan 37 sorudan oluşan ve 5’li likert tipinde ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin vergi bilinç ve algılarının yüksek düzeyde olduğu, vergiyi zorunlu bir vatandaşlık görevi olarak gördüğü, verginin kamu hizmetleri karşılığı olarak alındığını ve öğrenciler aldıkları kamu hizmeti ile ödedikleri vergiyi kıyasladıkları belirlenmiştir.