AİLE HAFIZASI OLUŞUMUNDA SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞIMIN ROLÜ ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Türkmen A., Tolu H.

ASTANA 2. ULUSLARARASI HUKUK ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 12 November 2023, vol.6, no.2, pp.367-376

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.367-376
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal medyanın gelişen ve küreselleşen yaşamlarımızı farklı şekillerde etkilemesi kaçınılmaz bir toplumsal gerçek haline gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı etnografik araştırma yönteminin yaklaşımlarını kullanarak sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılan ve görünür hale getirilen aile fotoğraflarının aile hafızasını ve aile imajını nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışmaktır. Günlük yaşamın ve özel alanın görsel kayıtları, sosyal medyada çok yaygın bir sosyal uygulama haline geldiğinden, çeşitli sosyal bilim alanları açısından incelenmeye değerdir. Sosyal bilimsel çalışmalara özellikle bu tür görsel resimlerin sosyal medya üzerindeki etkilerinin nesiller arası iletişimi sağlama ve kültürel hafızayı aktarma açısından ne olduğu sorusu yön vermiştir. Bu araştırmada ailelerin sosyal medyada fotoğraf paylaşma alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları kullanarak oluşturdukları aile anılarını anlamak amacıyla bir saha araştırması yapılmıştır. Rize ilinde seçilen orta ve alt sınıf çekirdek ailelerin evleri ziyaret edilerek gerçekleştirilen saha araştırmasında, derinlemesine görüşme, resmi olmayan görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda sosyal ağlarda paylaşılan aile fotoğraflarının aile hafızasının oluşmasında kurucu unsurlardan biri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, sadece Millî Eğitim Bakanlığına değil, başta İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere eğitim sosyolojisi ve eğitim psikolojisi alanlarına ilişkin çeşitli öneriler ve ileri araştırma önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile Fotoğrafları, Bellek, Sosyal Ağlar, Fotoğraf Paylaşımları