İbrahim Gülşenî ve Kıdemnâme Adlı Tasavvufî Mesnevisi


Creative Commons License

ÇALKA M. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.59, pp.119-154, 2017 (Peer-Reviewed Journal)