Belediye Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Rize Belediyesi Örneği


Creative Commons License

ALBAYRAK A. S. , Savaş F., Baltacı M.

ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER, vol.24, no.3, pp.1-44, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER
  • Page Numbers: pp.1-44

Abstract

Abstract: Municipalities try to meet their citizens’ expectations with improving service quality and satisfaction surveys. This paper aims to measure the satisfaction levels of the Rize Municipality. Face to face surveys applied to the citizens evaluated for to determine the general attitudes towards the Municipality Services. The analysis results show that the satisfaction level of Municipality services vary statistically in terms of district lived in and in some cases employment sector and profession at %1 significance level. There is no significant difference between other demographic factors and The Municipality Services. We recommend that the Municipality should consider the results and make some changes to improve their service quality.

Öz: Belediyeler memnuniyet araştırmaları uygulayarak ve hizmet kalitesini arttırarak vatandaşın beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Bu çalışma, Rize Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden memnuniyeti ölçmeyi amaçlamaktadır. Belediyenin sunduğu hizmetlerden genel memnuniyeti belirlemek amacıyla vatandaşlara yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları %1 anlamlılık düzeyinde Belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden memnuniyetin mahallelere ve bazı durumlarda çalışılan sektör ile mesleğe göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Diğer demografik özellikler ile Belediyecilik hizmetleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Araştırma sonuçları dikkate alınarak hizmet kalitesini arttırmak için Belediyeye bazı önerilerde bulunulmuştur.