COVID-19 Kliniğini Taklit Eden Bir Leptospirozis Olgusu.


ÖZDEMİR AL S., DALMANOĞLU E., YILDIZ İ. E. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey