Municipal Services Satisfaction Research: Ünye Municipality


Creative Commons License

Demir S., Kartal B.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.13, pp.50-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Belediyeler, devlet ile toplum arasında bir aracı işlevi görmekte olan ve yerel seçimle iş başına gelen kuruluşlardır. Görevleri; şehirlerin planlanması, imara uygun yapılanmanın oluşturulması, su kanalları, yol yapımı gibi alt yapı hizmetleri, çevre temizliği, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunulması, halk sağlığını koruyucu tedbirler alınması gibi zorunlu hizmetlerdir. Bu çalışma, Ordu iline bağlı Ünye ilçesinde yaşayan vatandaşların belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden memnuniyet düzeyini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmadaki veriler, 42 sorudan oluşan ve 600 kişi üzerinde uygulanan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS programı aracılığıyla Bağımsız örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi( ANOVA) yapılarak, vatandaşların demografik özellikleri ile Ünye belediyesinin yapmış olduğu hizmetler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.