Refik Halit Karay'ın 'Eskici' Hikâyesinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi ve Etkinlik Örnekleri


Creative Commons License

GÖKÇE B. , SANCI UZUN D.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, no.1, pp.128

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.128