2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi


KİBAR FURTUN M. H., FURTUN S.

PRUEBAS, vol.1, no.1, pp.32-57, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29329/jsve.2020.298
  • Journal Name: PRUEBAS
  • Journal Indexes: International Index to Film Periodicals, DIALNET
  • Page Numbers: pp.32-57
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, son yıllarda pek çok kez güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki 1-4. sınıf düzeyleri için hazırlanmış olan okuma öğrenme alanındaki kazanımların değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma Türkçe öğretimine yönelik hazırlanan öğretim programlarında (2015, 2018, 2019) yer alan okuma eğitimi sürecinde birden fazla okuma boyutunu ele aldığı ve kazanımlara ilişkin çeşitli kategoriler belirlendiği için iç içe geçmiş tek durum deseni özelliği göstermektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı bir önceki program olan 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve sonraki 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Seçilen öğretim programları içerisinde alan uzmanlarının değerlendirmesi sonucu kazanımların süreçteki değişimi ve gelişimi özetlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda önceki öğretim programında 55 farklı kazanıma yer verildiği ve 2019 programı ile önemli bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Okuma kazanımları 1-4. sınıflar için “Okumaya Hazırlık, Akıcı Okuma, Söz Varlığı ve Anlama Kazanımları” şeklinde boyutlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Öğretim Programı, Okuma, Anlama, Kazanım