Rekabet Avantajı Elde Etmede İmajın Etkisi ve Türkiye’de Bankalar Üzerinde Bir Uygulama


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E.

INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, vol.8, no.1, pp.934-937

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 8
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.934-937
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

The effect of the Economical crisis in the global environment is felt on the banks in Turkey. The banks are competing in order to be perceived positively in their customer’s minds. One way to obtain a competitive advantage is to get a positive attribute in customer’s minds. How the customers perceive and evaluate the banks are important issues. Because, main activities of the banks are to collect deposits and give loans. If a bank has a good reputation on the customers minds, more profits are expected from its activities and will have a better competitive advantage in a savage environment.

In this research basic aim, 9 biggest banks are investigated. How those banks are perceived by their customers is examined. This study will reveal the following strategic elements of the banks. Perceived image, market segments, new service development and pricing. In data collection procedure, face to face polling system is used on population with 252 people. Corresponding Analysis from multidimensional scaling techniques is used to obtain perception map

Günümüzde yaşanmakta olan ekonomik krizin bankalar üzerinde etkisi ülkemizde de hissedilmektedir. Bankalar tüketicilerin zihninde daha olumlu algılanmak için rakipleriyle mücadele etmektedirler. Rekabet avantajı elde etmede bir yol da tüketicilerin zihninde olumlu bir yere sahip olmaktır. Tüketicilerin bankaları nasıl algıladığı ve değerlendirdiği oldukça önemlidir. Çünkü bankalar faaliyetlerini temel olarak; mevduat toplama ve kredi verme üzerine kurmuşlardır. Eğer bankalar tüketiciler üzerinde olumlu etkiler bırakırsa karlılığına o düzeyde etki edeceği beklenir. Bankalar tüketicilerin zihninde rakiplerden daha olumlu bir etki bırakabiliyorsa rekabet avantajı elde etmede önemli yol kat edecektir.Bu araştırmada temel amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük ilk 9 bankanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktır. Bu sayede bankaların; algılanan imajı, pazar bölümü, yeni hizmet geliştirme, fiyatlandırma gibi rekabet avantajı elde edebileceği stratejik unsurlar tespit edilebilecektir. 252 kişilik örneklem ile yüz yüze anketle veriler toplanmıştır. Çok boyutlu ölçekleme tekniklerinden uygunluk analizi kullanılarak algılama haritası çıkarılmıştır.