Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Kızılcık’ın (Cornus mas L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma


Kalkışım Ö.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.9, no.1, pp.57-64, 1994 (Peer-Reviewed Journal)