Ortadoğu'da Su Savaşı İhtimali


Creative Commons License

ATEŞ H., BEKTAŞ M.

Yeni Türkiye Dergisi, sa.82, ss.392-403, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Yeni Türkiye Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.392-403

Özet

İnsan yaşamı için vazgeçilmez derecede önemli olan su, dünyanın üçte ikisini oluşturmasına karşın bunun %1’lik bir kısmı taze su niteliğindedir. Taze suyun bu denli kısıtlı ve değerli olması devletlerin politikalarında suyu öncelikli bir konu olması sonucunu
doğurmaktadır. Bu öncelik kimi zamanlarda çatışmaya kadar gitmektedir. Günümüzde
dünya üzerinde 260’dan fazla su üzerine antlaşma yapılmış, bir uzlaşı sağlanmıştır. Ancak siyasal, etnik ve ekonomik sebeplerin de etkisiyle, dünyanın en kurak bölgeleri arasında yer alan Ortadoğu’da kalıcı bir uzlaşının sağlandığını söylemek yanlış olacaktır.
Ortadoğu’da su çatışmasının en yüksek olduğu alt bölgeler; Ürdün Havzası başta olmak üzere, Fırat-Dicle Havzası ve Nil Havzasıdır. Bu havzalarda yaşanan anlaşmazlıkların temel sebepleri uluslararası hukukta yer alan boşluklar ve tarafların rasyonel olmayan istek ve arzularıdır. Devletler, rasyonel ve uzlaşmacı su politikaları belirlemek durumundadır. Aksi takdirde dünya nüfusunun giderek artması ve kullanılabilir su kaynaklarının da giderek azalması, bölgesel ve hatta küresel çaplı savaşların yaşanması sonucunu doğurabilecektir.