Yüksek T Güner S ve Yener İ Artvin Kafkasör Havzasında Quercus Petrea ve Carpinus orientalis Büklerinin Eko Silvikültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma II Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15 18 Mayıs 2002 Artvin Bildiriler Kitabı Cilt II s 770 779


YÜKSEK T., GÜNER S., YENER İ.

II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 18 May 2002, vol.2, pp.770-779

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.770-779
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No