Patlıcanda kök ur nematodu Meloidogyne incognita'ya karşı dayanıklılık kaynaklarının araştırılması


Çalışkan S., Boyacı H. F., Cebeci E., Ata A., Ellialtıoğlu Ş. Ş.

XIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2022, vol.51, no.1, pp.43-48

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 51
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-48
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) patlıcan yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan küresel bir sorundur. Patlıcanın kültür formları, zararlıya karşı hassas olmakla birlikte yabani akrabalarındaki dayanıklılık da sınırlıdır. Nematoda dayanıklı türlerin tespit edilmesi, ıslah çalışmaları için gereklidir. Bu çalışma kapsamında patlıcanda en yaygın kök-ur nematodlarından Meloidogyne incognita ırk 1’e karşı bazı yabani kültür ve yabani formlar ile yabani formlardan üretilen melezlerin reaksiyonları araştırılmıştır. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 2021-2022 yıllarında yürütülen çalışmada, yabani formlardan S.incanum ve S.insanum ile türler arası melezlemelerden elde edilen iki adet melez (S.melongena × S.aethiopicum ve ((Topan374 × S.linnaeanum) × S.linnaeanum) ve patlıcanın kültür formunda 5 genotip olmak üzere toplam 9 genotip test edilmiştir. Testlemede hassas Falcon domates çeşidinden Bearman huni yöntemi kullanılarak elde edilen ikinci dönem larvaları kullanılmıştır. Deneme tesadüfi parselleri deneme desenine göre 10 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitkiler 2-4 yapraklı döneme ulaştığında her bir saksıya ortalama 1000 adet 2. dönem larva olacak şekilde, bitki kök boğazından 3-4 cm mesafede 2 cm derinliğe açılan dört oyuğa kök-ur nematodunun inokulasyonu yapılmıştır. Denemeye alınan patlıcan bitkilerinin 60 gün sonra sökümü yapılmıştır. Gal skalası Hartman ve Sasser (1985)’e göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucuna göre; köklerde 0-2 skala değeri alan bitkiler dayanıklı, 3-5 skala değeri alan bitkiler ise hassas olarak belirlenmiştir. Bu skalaya göre türler arası melezlemeden elde edilen melez birey ((Topan374 × S.linnaeanum) × S.linnaeanum), 2 skala değeri ile patlıcan ıslah çalışmaları için yeni bir dayanıklılık kaynağı olarak ümitvar bulunmuştur.