Sivil Toplum Kuruluşlarının Rize İline Değer Katacak Ortaklık Kültürü Yaklaşımları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Analizi


ÇÜRÜKSULU G.

Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, SAKLI A.R., KARATAŞ Z., Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları:21, İstanbul, ss.71-89, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları:21
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.71-89
  • Editörler: SAKLI A.R., KARATAŞ Z., Editör

Özet

Herhangi bir hükümet biçiminden bağımsız olarak çalışan doğal veya yasal kişiler tarafından oluşturulan kuruluşlar olan Sivil Toplum Kuruluşları; kâr amacı gütmeyen, gönüllülük esasına dayanan ve ortak değerler üzerine inşa edilen kuruluşlardır. Bir kuruluşun STK olarak tanımlanabilmesi için toplumsal sorumluluk anlayışıyla bilgi, beceri ve deneyim kullanarak maddi kazanç sağlama amacında olmaması ve kâr dağıtımı yapmaması gerekmektedir.

Bu amaçla çıkılan yolda Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı’nın temel amacı, Rize ili sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu kapsamda araştırmada öncelikle, fikir tepsisi ardından odak grup görüşmesi yöntemleri birlikte uygulanmıştır.

STK’ların ne kadar temsil gücü olduğu, kendi iç demokratik mekanizmaları ve bir anlama dinleme mekanizmalarının olup olmadığı, politika oluşturup bu politikayı savunma etkisi ya da gücünün olup olmadığı sunulan hizmetlerin kayıt altına alınmasında hangi veri tabanının kullanıldığı, denetim ve teşvik mekanizmalarının işlevselliği gibi sorulara fikir tepsisi ve odak grup çalışması yöntemi ile cevap aranmış, sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.